Disclaimer

Uitgever

www.remmersbv.nl is een afgeleide van de website www.remmers.de, verantwoordelijk voor het aanbod op www.remmers.de.

 

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13

49624 Löningen

 

T  +49 (0) 5432 83 0

F  +49 (0) 5432 39 85

E   info@remmers.de

 

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg, HRB-Nr. 150016

Directeuren: Dirk Sieverding, Ingo Fuchs, Ralf Theil, Thomas Biermann

BTW-nr.: DE 811736808

 

Verantwoordelijke: Thomas Müller, Bernhard-Remmers-Str. 13, 49624 Löningen

Locatie server: Bondsrepubliek Duitsland

 

Gebruiksvoorwaarden

Remmers GmbH stelt de inhoud van deze website als algemene informatie ter beschikking aan haar klanten en andere geïnteresseerden. De websites zijn niet bedoeld voor personen in landen die het aanbieden en weergeven van de daarin opgenomen inhoud verbieden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op de hoogte te zijn van eventuele beperkingen voor het bekijken van deze website en dit na te komen. De inhoud van deze website is geen reclame, geen contractvoorstel of een andere vorm van advies. Het aanbieden van de inhoud van deze website of het bekijken ervan betekent niet dat Remmers GmbH contractuele betrekkingen aangaat met de gebruiker. Het is toegestaan afzonderlijke websites te downloaden en tijdelijk op te slaan op een computer of beeldscherm. Voor de reproductie, het blijvend opslaan of het verzenden van inhoud die op deze website wordt weergegeven, is echter toestemming van Remmers GmbH vereist.

 

Verklaring gegevensbescherming (situatie 05/2017)

Onze website kan gebruikt worden zonder dat persoonsgegevens opgegeven hoeven te worden. Voor het gebruik van afzonderlijke diensten van onze website kunnen andere regelingen gelden, die in dat geval afzonderlijk toegelicht worden. Uw persoonsgegevens (bijv. naam, adres, e-mail, telefoonnummer) worden door ons uitsluitend volgens de bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingswet verwerkt. Gegevens zijn persoonsgebonden als ze ondubbelzinnig naar een bepaalde natuurlijke persoon herleid kunnen worden. De wettelijke grondslagen voor de gegevensbescherming zijn te vinden in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De volgende bepalingen geven u informatie over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen, het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens door de aanbieder:

 

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13

49624 Löningen

Tel.: +49/ (0)5432/ 830

Fax: +49/ (0)5432/ 3985

e-mail: info@remmers.de

 

Wij wijzen er op dat er bij gegevensoverdracht via internet beveiligingskwetsbaarheden zijn en dat daarom volledige beveiliging tegen toegang door derden onmogelijk is.

 

Verzamelen persoonsgegevens

Persoonsgebonden gegevens worden alleen verzameld indien u deze aan ons ter beschikking stelt om een overeenkomst aan te gaan, contact op te nemen of voor inschrijving op een Newsletter. De persoonsgegevens die daarbij worden opgegeven, worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw verzoek. Daarnaast worden de gegevens met uw uitdrukkelijke toestemming (bijv. Newsletter) gebruikt voor de toekomstige klantenservice en klantenrelatiebeheer (eigen advertentiedoelen) waarbij u steeds bezwaar kunt maken tegen dit gebruik. U kunt zich met name altijd afmelden voor een Newsletter waar u op ingeschreven hebt.

 

Doorgeven van persoonsgegevens

Bij de verwerking van een contract in de vorm van de levering van een dienst of goed, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de transportonderneming die is ingehuurd om de levering te verzorgen of aan financiële dienstverleners, voor zover dit nodig is voor de levering of betaling van de prestaties.

 

Cookies

Wij gebruiken op onze website zogeheten cookies om herhaald gebruik door dezelfde gebruiker/internetabonnee van ons aanbod te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer zet en opslaat. Ze zijn bedoeld om onze aanwezigheid op internet en ons aanbod te optimaliseren. Het gaat daarbij allereerst om cookies waarmee onze website tijdens uw bezoek kan markeren welke pagina's u bezoekt (bijv. het doorlopen van de bestelprocedure in verschillende stappen, waarbij de gegevens die in eerdere stappen zijn ingevoerd, overgenomen moeten worden). Dit is met name nodig bij als bijv. de winkelmandfunctie van onze website wordt gebruikt. Deze cookies worden gewist als u uw browser afsluit. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld. U kunt de installatie van de cookies tegengaan door uw browser daarop in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet volledig gebruik kunt maken van alle functies op onze website. Informatie over de andere cookies die door ons gebruikt worden krijgt u hieronder, bij de toelichting op het gebruik van Google-onderdelen.

 

Servergegevens

Om communicatie- en beveiligingstechnische redenen worden tijdens uw bezoek aan onze website o.a. de volgende gegevens verzameld, die uw webbrowser aan ons of aan onze Webspace-Provider verstrekt (zogeheten Server logfiles):

 

- Browsertype en -versie

- Besturingssysteem

- Website, van waaruit u ons bezoekt (Referrer URL)

- Website die u bezoekt

- Datum en tijd waarop u de website bezoekt

- Uw Internet Protocol (IP)-adres.

 

Als wij van u geen speciale toestemming hebben gekregen, bijvoorbeeld door de aanmelding voor een Newsletter, dan worden deze gegevens uiterlijk na zeven dagen gewist.

 

Gebruik van Google-onderdelen

Deze website maakt gebruik van de volgende onderdelen van de onderneming Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd: Google Analytics. Google Analytics is een webanalysetool en maakt gebruik van zogeheten "cookies", tekstgegevens die opgeslagen worden op uw computer en waarmee een analyse gemaakt kan worden van uw gebruik van de website. De informatie die door de cookies wordt verzameld, bijvoorbeeld tijd, plaats en frequentie van uw websitebezoek, inclusief uw IP-adres, wordt verzonden naar een Server van Google in de USA en daar opgeslagen. Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics met de toevoeging "_anoniemizeIp". Uw IP-adres wordt in dat geval al in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de bezochte website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en om verdere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en van internet. Ook zal Google deze informatie eventueel doorgeven aan derden, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google koppelt naar eigen zeggen in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van de cookies voorkomen met een bepaalde instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Verder biedt Google voor de meest gangbare browsers een uitschakelings-Add-on, die u meer controle geeft over welke gegevens Google verzamelt van de websites die u bezoekt. De add-on vertelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over het websitebezoek doorgegeven moet worden aan Google Analytics. De add-on waarmee Google Analytics in browsers kan worden uitgeschakeld voorkomt echter niet dat informatie wordt verzonden aan ons of aan andere webanalysediensten waar wij eventueel gebruik van maken. Meer informatie over de installatie van de Browser Add-on kunt u vinden via de volgende link:

Browser-Add-on voor het uitschakelen van Google Analytics

> Google-Adwords "Conversion Tracking"

Wij gebruiken voor reclame voor onze website ook het Google advertentietool "Google-Adwords". In verband hiermee gebruiken wij op onze website de Analysedienst "Conversion-Tracking" van Google. Indien u via een Google-advertentie op onze website terecht gekomen bent, wordt een cookie op uw computer achtergelaten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer zet en opslaat. Deze cookie wordt na 30 dagen ongeldig en is niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet vervallen, dan kunnen wij en Google zien dat u als gebruiker op een door ons bij Google geplaatste advertentie geklikt heeft en doorgeleid bent naar onze website. De informatie die is verkregen met behulp van de "Conversion cookies" helpen Google om bezoekersstatistieken voor onze website op te stellen. Wij krijgen door deze statistieken inzicht in het totaalaantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en bovendien welke pagina's van onze website die gebruiker vervolgens heeft bezocht. Wij en andere aanbieders die via "Google-Adwords" adverteren krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. U kunt de installatie van de "conversion cookies" voorkomen met een specifieke instelling van uw browser, u kunt de browser bijv. zo instellen dat het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen wordt uitgeschakeld of dat alleen de cookies van het domein "googleadservices.com" worden geblokkeerd.

De relevante gegevensbeschermingverklaring van Google kunt u bekijken via de volgende link: https://services.google.com/sitestats/de.html

Google Remarketing

Deze website gebruikt de Remarketing functie van Google Inc. ("Google"). Deze functie dient om bezoekers van de website interessegerelateerde advertenties uit het Google advertentienetwerk te laten zien. De browser van de websitebezoeker slaat z.g.. "cookies" op, tekstgegevens die onafhankelijk van het eindapparaat worden opgeslagen en die het mogelijk maken de bezoeker te herkennen indien deze websites bezoekt die deel uitmaken van het advertentienetwerk van Google. Op deze site kunnen dan advertenties getoond worden aan de bezoeker die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker daarvoor heeft bekeken op andere websites die de remarketing functie van Google gebruiken. Vanaf 15 mei 2017 worden alle Remarketing-doelgroepen in Google Analytics uitgebreid. Indien gebruikers ermee akkoord zijn gegaan dat hun web- en App-browsergeschiedenis door Google aan hun Google-account gekoppeld wordt en informatie uit hun Google-account voor het personaliseren van advertenties worden gebruikt, gebruikt Google gegevens van deze aangemelde gebruikers samen met Google Analytics-gegevens, om doelgroepenlijsten voor apparaatoverstijgende Remarketing op te stellen. Daarvoor legt Google Analytics eerst Google-authentified IDs vast voor gebruikers op deze website, die gekoppeld zijn aan Google-accounts (dus persoonsgegevens) van de gebruiker. Vervolgens koppelt Google Analytics deze IDs tijdelijk aan de Google Analytics-gegevens, om doelgroepen te optimaliseren. Indien u deze functie echter niet wenst, dan kunt u hem in principe uitschakelen, indien u de desbetreffende instellingen onder www.google.com/settings/ads uitvoert. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor interessegerelateerde advertenties via het advertentienetwerkinitiatief uitschakelen; volg daarvoor de aanwijzingen op www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Verdere informatie over Google Remarketing en de gegevensbeschermingverklaring van Google kunt u lezen op: www.google.com/privacy/ads/.

Gebruik van Facebook-onderdelen. Wij gebruiken op onze website onderdelen van de aanbieder Facebook.com. Facebook is een onderneming van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Bij elk bezoek aan onze website, die van een dergelijk onderdeel is voorzien, zorgt dit onderdeel ervoor dat de browser die u gebruikt een relevante weergave van de onderdelen van Facebook downloadt. Door deze procedure wordt Facebook geïnformeerd welke concrete website van ons op internet exact bezocht wordt. Als u onze website bezoekt en tegelijkertijd bij Facebook bent ingelogd, herkent Facebook aan de hand van de informatie die door de onderdelen verzameld wordt welke website u bezoekt en plaatst deze informatie bij uw persoonlijke account op Facebook. Als u bijv. klikt op de "Vind ik leuk"-knop of als u commentaar geeft, dan wordt deze informatie doorgegeven aan uw persoonlijke gebruikersaccount op Facebook en daar opgeslagen. Bovendien wordt de informatie dat u onze website bezocht heeft doorgegeven aan Facebook. Dit gebeurt ongeacht of u de onderdelen aanklikt of niet. Indien u niet wilt dat gegevens over u en uw gedrag op onze website worden doorgezonden naar en opgeslagen door Facebook, moet u bij Facebook uitloggen vóórdat u onze website bezoekt. De privacytips van Facebook geven hierover meer informatie, met name over het verzamelen en gebruik van de gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden om uw privéruimte te beschermen: gegevensbeschermingsverklaring van Facebook

Gebruik van Aumago-onderdelen

Wij werken samen met Aumago GmbH ("Aumago"), Berlijn, een doelgroepenmarketingbedrijf. Aumago maakt gebruik van zogeheten cookies, tekstgegevens die in de browser van de computer worden opgeslagen en anonieme gebruiksgegevens verzamelt/verkrijgt met als doel gebruikersgebaseerde online advertenties (Online Behavorial Targeting "OBA"), zoals het soort bezochte websites, categorieën die bezocht zijn en/of productpagina's, demografische gegevens (leeftijd, geslacht, etc.) en/of via welke browser en eindapparaat dit is gebeurd. Er worden geen persoonsgegevens verzameld. De gebruiksgegevens kunnen dus niet in verband gebracht worden met de werkelijke identiteit van de gebruiker. Bij de cookies gaat het om Aumago cookies of om cookies van dienstverleners waarvan Aumago gebruik maakt, zoals krux digital Inc. De gebruiker kan de cookies altijd hetzij direct in de browser wissen, hetzij zijn cookie-voorkeuren kiezen onder www.networkadvertising.org/choices/ of de cookies van Auago uitschakelen onder www.krux.com/krux_privacy/consumer_choice/. Aumago segmenteert op grond van deze anonieme analyse van het surfgedrag van de gebruikers deze gegevens uit de cookies naar branche, bijv. browser "1" krijgt op website "X" cookie "Branche A" en maakt gerichte advertenties mogelijk op basis van de daaruit afgeleide interesses. In opdracht van Remmers GmbH zal Aumago deze anonieme, niet-persoonsgebonden gegevens gebruiken om te verkopen in verband met gerichte online-advertenties.

 

Registratiefunctie

Wij bieden u op de site www.remmers.de de mogelijkheid u daar te registreren. Die gegevens die worden ingevoerd in verband met deze registratie en die zichtbaar zijn op het invulformulier waarmee de bezoeker zich kan inschrijven, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor het gebruik van ons aanbod en het uitvoeren van een overeenkomst. De gegevens die op deze manier verzameld worden, worden echter niet afgestemd op gegevens die eventueel door andere componenten van ons verzameld worden.

 

Toestemming

Met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens buiten het afwikkelen van een overeenkomst, wordt u op bepaalde plaatsen als volgt om toestemming gevraagd:

Om onze Newsletter of E-Papers te ontvangen:

 

"Newsletter-Abo

Hier kunt u zich aanmelden voor onze Newsletter";

 

of

 

"Abonnement Remmers Aktuell

Hier kunt u zich aanmelden voor Remmers Aktuell"

 

Met deze Newsletter/E-Paper brengen wij regelmatig nieuws over ons aanbod. Om onze Newsletter/E-Paper te kunnen ontvangen, heeft u een geldig e-mailadres nodig. Het e-mailadres dat u invult, wordt door ons getest om te controleren of u daadwerkelijk de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of dat u toestemming heeft van de eigenaar om de Newsletters te ontvangen. Met uw aanmelding voor onze Newsletter slaan wij uw IP-adres en de datum en tijd van uw aanmelding op. Dit is nodig voor het geval een derde misbruik maakt van uw e-mailadres en zonder dat u het weet abonneert op onze Newsletter, als beveiliging door ons. Wij verzamelen geen andere gegevens. De aldus verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze Newsletters, indien u niet heeft ingestemd met de doorgave aan derden.

De gegevens die op deze manier verzameld zijn, worden niet gekoppeld aan gegevens die eventueel door andere onderdelen van onze website verzameld worden.

U kunt zich altijd weer uitschrijven van de Newsletter/e-Paper. Meer gegevens hierover kunt u vinden in de bevestigingsmail en in elke Newsletter.

 

Newsletter Tracking

Onze Newsletters bevatten z.g. webbakens (web bugs), op basis waarvan wij kunnen zien of en wanneer een e-mail is geopend en welke links in de e-mail zijn aangeklikt door de gepersonaliseerde ontvanger. Deze gegevens worden door ons opgeslagen, zodat wij onze Newsletter optimaal kunnen laten aansluiten op de wensen en interesses van onze abonnees. De aldus verzamelde gegevens worden dus gebruikt om gepersonaliseerde Newsletters te versturen aan de desbetreffende ontvanger. Wij verzoeken u op de desbetreffende plaats als volgt om uw toestemming:

"Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens en mijn gebruiksgedrag elektronisch wordt opgeslagen door de Newsletter-Tracking, zodat mij een gepersonaliseerde Newsletter toegestuurd kan worden. Met het intrekken van de toestemming voor het ontvangen van de Newsletter wordt ook de toestemming voor deze Tracking ingetrokken."

Met het intrekken van de toestemming voor het ontvangen van de Newsletter wordt ook de toestemming voor deze Tracking ingetrokken.

 

Contactmogelijkheid

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid contact met ons op te nemen via e-mail en/of via een contactformulier. In dat geval worden de door de gebruiker ingevoerde gegevens opgeslagen voor de verwerking van zijn contactverzoek. Dit wordt niet doorgegeven aan derden. De aldus verzamelde gegevens worden echter niet afgestemd op gegevens die eventueel door andere componenten van ons verzameld worden.

 

Informatie/Intrekken/Verwijderen

U kunt ons op grond van de wetgeving gegevensbescherming [Bundesdatenschutzgesetzes] kosteloos vragen stellen over het verwijderen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, evenals verzoeken om correctie, blokkering, of verwijdering van uw persoonsgegevens, of om intrekking van een reeds gegeven toestemming. Wij wijzen er op dat u het recht heeft om foutieve gegevens te laten corrigeren of persoonsgegevens te laten verwijderen, tenzij een wettelijke bewaarplicht dit recht in de weg staat.

 

Juridische opmerkingen

Deze juridische opmerkingen hebben betrekking op de website die hier door Remmers GmbH wordt aangeboden en die voor iedereen toegankelijk is; zij hebben echter geen betrekking op sites van andere aanbieders, die via links op deze website bereikt kunnen worden.

 

Disclaimer

Inhoud van het online aanbod

Remmers GmbH streeft ernaar dat de inhoud van deze website actueel, volledig en juist is. Alle inhoud wordt bij het plaatsen op deze website en vervolgens met onregelmatige tussenpozen zorgvuldig gecontroleerd. Aangezien informatie echter snel kan veranderen, is het mogelijk dat de inhoud niet altijd actueel, juist en volledig is. Daarom kan Remmers GmbH de actualiteit, juistheid en volledigheid of kwaliteit van de getoonde informatie niet garanderen. Materiële of immateriële schade die ontstaat door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van gebrekkige en onvolledige informatie, zijn geen grond voor aansprakelijkheidsclaims tegen Remmers GmbH. Een claim ontstaat pas indien Remmers GmbH zich aantoonbaar schuldig heeft gemaakt aan opzettelijke of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Remmers GmbH kan het volledige aanbod of delen daarvan zonder voorafgaande aankondiging wijzigen, aanvullen of verwijderen. Remmers GmbH behoudt zich bovendien het recht voor de bekendmaking van deze aanbiedingen tijdelijk of volledig te stoppen.

 

Verwijzingen en links

Deze website kan directe of indirecte verwijzingen ("links") bevatten naar de websites van andere aanbieders, waarvan de inhoud niet noodzakelijkerwijs goedgekeurd of voortdurend gecontroleerd wordt door Remmers GmbH. Er geldt uitsluitend een verantwoordelijkheidsplicht indien Remmers GmbH kennis heeft van de inhoud en zij dit technisch zou kunnen en dit passend zou vinden, het gebruik tegen te gaan indien er sprake is van inhoud die in strijd is met de wet. Remmers GmbH garandeert hiermee uitdrukkelijk dat op het moment dat de links geplaatst werden, er zijn geen illegale inhoud op de doorgelinkte website te zien was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte/gekoppelde websites heeft Remmers GmbH geen enkele invloed. Daarom doet zij hierbij uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van alle gelinkte /gekoppelde websites die na het hier plaatsen van de links gewijzigd zijn. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, evenals voor bijdragen van derden in de door Remmers GmbH beschikbaar gestelde gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de website waarnaar verwezen wordt aansprakelijk en niet degene die slechts via links naar die informatie verwijst.

 

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet gezien worden als deel van het Internetaanbod van waaruit naar deze website is doorverwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen de geldende rechtspositie, doet dit geen afbreuk aan de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document.

 

Auteurs- en merkenrecht

Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en symbolen onderschrijven onbeperkt de bepalingen van het steeds geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de eventuele opgegeven eigendommen. Uit een loutere vermelding kan niet geconcludeerd worden dat handelsmerken niet beschermd zijn door rechten van derden. Het auteursrecht voor openbare voorwerpen die door Remmers GmbH zelf gemaakt zijn, blijft voorbehouden aan Remmers GmbH. Voor vermenigvuldiging of gebruik van deze grafieken, geluidsbestanden, videoclips en tekst in andere elektronische of gedrukte publicaties is schriftelijke toestemming van Remmers GmbH vereist.

 

Gebruikersinformatie

De Europese Commissie biedt een platform voor online-geschillenbeslechting, dat u hier kunt vinden: ec.europa.eu/consumers/odr. We zijn niet verplicht en bereid tot deelname aan een geschillenprocedure voor een consumentengeschillencommissie.